Výběr z produktů

TP TP

462 TI FS 462 TI FS

T-Shirts T-Shirts

jag'spot one jag'spot one

Ψ + Ψ +

skrýt nabídku zobrazit nabídku

Elektronická analýza

Elektronická analýza

Od června 2013 analýzu standardně neposkytujeme. V případě Vašeho zájmu o tuto službu Vám rádi zprostředkujeme kontakt ve fittingovém středisku.

Na zakázku provádíme elektronickou analýzu puttování. Pomocí senzorů připevněných na šaft sledujeme pohyb hlavy hole , samozřejmě se vztahem k cílové linii.

Měříme veličiny jako: úhel hlavy při založení-úhel hlavy při impaktu a jejich rozdíly, dráhu v impaktu a rozdíl s cílovou linií, dráhu pohybu (vpřed i vzad) a úhly hlavy putteru v konečných bodech, efektivní loft v okamžiku úderu, přesnost trefení sweetspotu, rychlost v okamžiku impaktu, tempo nápřahu a úderu vztažené k celkovému času úderu. Pro kontrolu konzistence se sady pěti puttů ukládají do jednoho grafu.

Analýzu lze použít buď pro identifikaci slabin puttování s následným doporučením příslušného tréninku, nebo pro výběr optimálního nastavení putteru, gripu a pod.

Objednat